Stockholms skorstensrenovering SSR

Reparera skorstenen

 

Stockholms skorstensrenovering SSR lagar olika typer av skador på skorstenar i Stockholm. Det kan vara yttre skador då putsen, fogarna och teglet som tagit skada av väder och vind. Trasiga tegelstenar bytes ut och dåliga fogar görs om. Hela den yttre skorstenen putsas om vid behov. Vi åtgärdar också inre skador på skorstenskanaler vars fogar vittrat sönder och rökkanaler som blivit otäta. Se också Skorstensrenovering och Skorstenstätning om att renovera skorsten.