Stockholms skorstensrenovering SSR

Reparera skorsten och montera skorstenshuv

 

Stockholms skorstensrenovering SSR lagar olika typer av skador på skorstenar i Stockholm. Det kan vara yttre skador då putsen, fogarna och teglet som tagit skada av väder och vind. Trasiga tegelstenar bytes ut och dåliga fogar görs om. Hela den yttre skorstenen putsas om vid behov. Vi åtgärdar också inre skador på skorstenskanaler vars fogar vittrat sönder och rökkanaler som blivit otäta. Se också Skorstensrenovering och Skorstenstätning om att renovera skorsten.

Skorstensskydd/Skorstenshuvar

Det finns olika modeller av skorstensskydd t.ex Omegahuvar men också olika typer av skorstenshattar eller vindflöjlar som skyddar enstaka skorstenskanaler och samtidigt förbättrar draget. Läs om skorstenssnurror här! Vi tillverkar och installerar rätt typ av huv anpassade till skorstenen. Dessa är öppningsbara och gör skorstenskanalerna tillgängliga för sotning.

Omegahuv

Öppningsbar Omegahuv monterad på en nymurad skorsten