Stockholms skorstensrenovering SSR

 

Mura skorsten eller renovera skorsten

Reparera befintlig skorsten

Frostskador, lösa stenar, sprickor och flagande puts är tecken på en skorsten som behöver repareras. Murbruksfogarna i skorstenen slits hårt av väder och vind och blir lätt porösa.
Och med porösa fogar är det fritt fram för regn och smält snö, som kan ställa till med fuktskador. Då är det hög tid att reparera skorstenen. Se Laga skorsten
Stockholms skorstensrenovering SSR renoverar skorstenens yttre men också skadade rök-och ventilationskanaler. Vi gör även plåttäckning av skorstenar, monterar skorstenshuvar samt utför övriga plåtarbeten.

Ny skorsten

Efter kundens behov murar vi ny skorsten eller installerar typgodkänd modulskorsten.

Kartering

Stockholms skorstensrenovering SSR utför kartering av skorstenskanaler. Det är en kartläggning av fastighetens samtliga rök- och/ eller ventilationskanaler som ger värdefull information till fastighetsägare om skorstenar och skorstenskanalernas funktion och skick. En ritning görs som visar vilken kanal som går till vilken lägenhet, vilket rum och vilket objekt den förser. Läs mer om kartering.