Stockholms skorstensrenovering SSR

 

Skorstensproblem

En trasig skorsten, otäta rökkanaler eller eldningsförbud på en eldstad är exempel på problem som Stockholms skorstensrenovering SSR hjälper till att lösa. Andra problem kan vara eldstäder som läcker eller ryker in, kondensutfällning, otillräcklig ventilation och dålig inomhusluft.

Installation av ventilator - skorstensnurra - Aspirotor

Vanligast är att dåligt drag beror på att inte tilläcklig tilluft finns, att rökkanalen är för kall eller att eldstadsöppningen är för stor. Andra orsaker kan vara en för låg skorsten, hinder i skorstenskanalen eller en alltför trång rökgaskanal. Vi hjälper till att undersöka orsaken och att föreslå lämplig lösning på problemet med dåligt drag. I många fall lyckas vi förbättra draget avsevärt genom att installera en s.k skorstensventilator, en ventilationssnurra som går under olika namn t.ex dragförbättrare, skorstenssnura, Aspirator, Aspiromatic . Det är en snurra som monteras på toppen av skorstenen och som avseväert förbättrar ventilation och drag.
Det behövs ingen elanslutning utan den utnyttjar vindkraften. Snurran förhindrar också nedfall av rök och hindrar regn från att komma in i skorstenen.
Läs mer om skorstenssnurran här!

En dåligt underhållen skorsten kan i värsta fall orsaka soteld eller antändning av byggnadsdelar. Förebygg skorstensproblem genom regelbunden sotning och besiktning av skorsten och eldstäder. Viktigt är ju också att låra sig att elda rätt. Att använda torr ved, fullt öppet spjäll vid uppstart och att ha tillräckligt med tilluft till eldstaden.

Vi murar om slätputsar befintliga skorstenar och murar nya skorstenar. Skorstensmurning

Läs också våra kunders Vanliga frågor

 

Vi har svar på era frågor.
Ring 0700-9999 80
Ring; 0700 999980 eller maila info@dinskorsten.se

Eldstäder

Vi installerar kaminer och spisinsatser, murar öppna spisar eller renoverar kakelugnar.

Läs mer OM ELDSTÄDER

Sommarkampanj

Kampanjen startar 1 juni med 30% rabatt på alla skorstens-reparationer och takomläggningar.

Skriv ut kampanj-kod

Takomläggning

Vi renoverar, reparerar och lägger om alla slags tak samt utför kompletterande plåtarbeten.

Läs mer OM TAKOMLÄGGNING