Stockholms skorstensrenovering SSR

Eldstäder

Renovering och reparation

Stockholms skorstensrenovering SSR reparerar olika typer av eldstäder och bygger också nya. Tag kontakt med oss om det gäller att mura öppen spis, renovera en kakelugn eller installera kaminer, kassetter eller spisinsatser. Vi reparerar eller byter ut trasiga spjäll samt hjälper till att lösa särskilda problem med eldstäderna, som t.ex. dåligt drag eller läckage och åtgärdar eldstäder med eldningsförbud genom reparation av eldstad eller tätning av skorstenskanaler.

 

Renovering av eldstad i öppen spis

Vi reparerar och renoverar öppna spisars eldstäder genom att mura eldfasta stenar med eldfast bruk för att skapa en säkrare och snyggare eldstad. Slitage genom eldning orsakar med tiden sprickor, dåliga fogar eller trasiga stenar som kan innebära fara eller allvarlig skada i trossbotten.

Öppen spis renoverad med eldfasta stenar

Se fler exempel på renoverade öppna spisar på vår Facebooksida

Mura öppen spis

Vi murar alla typer av öppna spisar. Vi samarbetar med kunden och förstår vikten av att kunna vara lyhörda för kundens önskemål. Viktigt är dock att ha i åtanke att det finns visa begränsningar då vi måste följa angivna riktlinjer och regelverk som bl.a har med brandskyddet att göra eller om det finns tillgång till lämplig skorstenskanal mm.
Vill man inte mura en ny öppen spis finns moderna murspisar i olika stilar, braskaminer eller en vanlig gjutjärns- eller täljstenskamin. Se exempel på våra platsbyggda öppna spisar med insatser på vår Facebook här och här.


Installation av braskamin, spisinsats och murspis.

Vi hjälper till med råd vid köp av kamin men också med att se till att lämplig rökkanal finns och att denna är tät. Om skorstenskanalen är otät tätar vi den med lämplig metod.

När du installerar en eldstad eller gör en väsentlig förändring av en eldstad eller rökkanal, ska man lämna in en bygganmälan. Vi hjälper till i hela processen och ser till att bygganmälan som lämnas in är komplett med kontrollplan, planritning, certifikat på kamin och eventuellt ny skorsten.

Vi installerar också braskassetter för öppna spisar och olika typer av kamininsatser anpassade till befintlig inredning.
Se exempel på installerad spiskasett i öppen spis här

Regler i Stockholms Stad

Kartering

Stockholms skorstensrenovering SSR utför kartering av skorstenskanaler. Det är en kartläggning av fastighetens samtliga rök- och/ eller ventilationskanaler som ger värdefull information till fastighetsägare om skorstenar och skorstenskanalernas funktion och skick. En ritning görs som visar vilken kanal som går till vilken lägenhet, vilket rum och vilket objekt den förser.
Läs mer om kartering.

Byggnadsvård

Vi värnar om kulturhistorsikt värdefulla byggnader och kan t.ex. installera tidstypiska gjutjärnsradiatorer som passar till alla värmesystem och spiselkransar i massivt trä, marmor eller sandsten. Läs mer om byggnadsvård.


Konsten att elda (Byggnadsvårdsföreningen)

Elda rätt (Naturvårdsverket)

Platsbyggd öppen spis med insats och kalksten

Platsbyggd öppen spis med JÖTUL insats
och putsade lättbetongblock och kalksten.