Stockholms skorstensrenovering SSR

 

Kartering av skorstenskanaler

Stockholms skorstensrenovering SSR utför kartering av skorstenskanaler. Det är en kartläggning av fastighetens samtliga rök- och/ eller ventilationskanaler vilka numreras och namnges med objektstitel och rumsbetjäning. En ritning görs som visar alla skorstenar och till vilka kanaler respektive lägenhets eldstäder eller ventilationskanaler hör. Vid karteringen görs också vid behov en funktionskontroll med provtryckning, uppmätning av kanalernas längd och area samt en beskrivning av kanalernas skick med åtgärdsförslag vid eventuella skador, t.ex läckage.

Kartering ger en viktig information till fastighetsägare om skorstenarna och ger en överblick av fastighetens eldstäder och ventilationskanalernas funktion och skick. En kartering ger också nödvändig information för lägenhetsinnehavare vid ombyggnad eller installation av eldstad.