Stockholms skorstensrenovering SSR

 

Kakelugnar

 

Kakelugnen är flera hundra år gammal och den är fortfarande en av de absolut mest effektiva värmekällorna – och den oöverträffat vackraste. Många kakelugnar revs bort eller plomberades på 60 -70 talet men idag har kakelugnen blivit populär igen. Om kakelugnen har eldningsförbud eller blivit plomberad p.g.a. otät rökkanal tätar vi skorstenskanalen.
Se tätningsmetoder.

Renovera kakelugnar

I vårt renoveringspaket, kakelugnsreparation, ingår en total översyn av kakelugnen. Kakelugnen sotas ur och hela kakelugnen kontrolleras med avseende på funktion. Vi kompletterar kakelugnen med sotluckor, innerluckor av plåt eller ytterluckor i mässing och spjällsnören med kakelugnstofsar om någon av dessa delar fattas.
I eldstaden kontrolleras att alla väggar är hela och reparationer görs i mån av behov. Inre fogar och ytor behandlas med lerbruk.

Fogning av kakelugn och lagning av sprickor

Eventuella yttre sprickor eller trasiga fogar repareras och hela kakelugnen fogas om och rengörs. I vårt renoveringspaket ingår också om möjligt att laga eller ersätta trasiga kakel eller delar av dessa.

Vårda din kakelugn

Vi ger naturligtvis också råd om hur man ska elda i kakelugnen för att vårda den på bästa sätt.

Se bilder av äldre kakelugnar vi renoverat på Listonhill, Kungl.Djurgården på Facebook

Läs frågor om kakelugnar i Vanliga frågor