Stockholms skorstensrenovering SSR

 

Skorstenstätning

 

Här beskrivs de två vanligaste metoderna för att renovera otäta skorstenskanaler.

1. Skorstensrenovering med glidgjutning

Glidgjutning innebär att man ytbehandlar rökkanalen genom att påföra en keramisk massa (eldfast bruk) på gamla kanalens innerväggar och då tätas alla hål och ojämnheter. Det kallas också att "slamma" skorstenen. Detta leder också till att röken får lättare att passera genom skorstenen och sotpartiklarna fastnar inte lika lätt på skorstensväggarna.

För att få in dragkudden i kanalen tas oftast ett arbetshål upp strax ovanför eldstaden.

2. Skorstensrenovering med insatsrör

Insatsrör kallas också slang då det är en flexibel slang som består av två lager syrafast rostfritt material som är falsat ihop med en teknik som gör att det går att böja röret.
Insatsröret förs in i toppen av skorstenen och går sedan hela vägen i rökkanalen ned till eldstaden och ansluts där med en inmurningsstos (bottenkona). Överst på skorstenen gjuts ett toppfoder på slangen fast.
Denna teknik kräver också att ett arbetshål tas upp ovanför eldstaden.

Läs mer om hur tätning av skorsten går till i Vanliga frågor