Stockholms skorstensrenovering SSR

Skorstensrenovering

Renovera skorsten

Frostskador, lösa stenar, sprickor och flagande puts är tecken på en skorsten som behöver renoveras. Murbruksfogarna i skorstenen slits hårt av väder och vind och blir lätt porösa. Och med porösa fogar är det fritt fram för regn och smält snö, som kan ställa till med fuktskador. Då är det hög tid att reparera skorstenen. Se Laga skorsten
Stockholms skorstensrenovering SSR renoverar skorstenens yttre men också skadade och otäta rök-och ventilationskanaler. Se vidare Skorstenstätning om olika tätningsmetoder av skorstenskanaler.