Stockholms skorstensrenovering SSR

DOKUMENTATION

Stockholms skorstensrenovering SSR dokumenterar de flesta av våra utförda arbeten.
Vi beskriver särskilda problem och hur vi löst dem och tar också bilder före och efter.
Det är ofta en service våra kunder uppskattar då vi t.ex. kan visa hur det såg ut under takpannorna, med trasig och rutten läkt eller dåliga undertak , innan vi påbörjar renoveringsarbetet. Det kan också vara bilder eller video innifrån skorstenen som visar på typ av skada i rökkanalerna.

Vi uppdaterer nu vår Facebook med bilder och beskrivningar av olika typer av arbeten vi utfört. Välkommen att följa oss där!