Skorstenstätningar och takomläggningar.
Ring om bästa pris!

Gratis inspektion av dina rökkanaler !
Ring 0700-999980 eller maila oss på info@dinskorsten.se för tidsbokning.

Skorstensreparationer

Stockholms skorstenstjänst AB är specialiserade på att renovera och täta skorstenar. Otäta rökkanaler åtgärdas genom tätning med keramisk massa eller med installation av rostfria syrafasta insatsrör. Se Skorstenstätning. Dåliga/trasiga skorstenar kan i vissa fall repareras utan att muras om. Givetvis så gör vi ommurning, slammar och putsar din skorsten vid behov. Vi har olika helhets lösningar för din skorsten. Se Mura skorsten.
Vi installerar också olika typer av kaminer och spisinsatser och har också kompetens att mura öppna spisar och att renovera kakelugnar. Se Eldstäder.
Vi utför också sotning och besiktning av rök- och ventilationskanaler och har verkat som skorstenshantverkare i Stockholm och Mälardalen i över 25 år. De senaste åren har vi utökat vårt arbetsområde till att också omfatta takomläggning och plåtarbeten samt allmän byggnadsvård.
Läs mer här Om oss. och följ dokumentation av våra arbeten i vårt nyhetsflöde på Facebook.